พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมายังคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดห้องเฉลิมพระเกียรติและห้องทรงงานในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559