เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ดร. จิราพร ตรีวิเศษศร นายวัศพล ศิริวุฒิ และนางสาวสุพนิดา อ่วมงานทรัพย์ นักศึกษาชั้นปี 2 โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้รับผิดชอบงานแปลข่าวของเฟสบุ๊คสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย โดยแปลจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทยนั้น ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองต้อนรับกองเรือแปซิฟิคของกองทัพเรือรัสเซีย อันประกอบด้วย เรือพิฆาตอัดมีรอลปานเทเลเยฟ (Admiral Panteleyev) เรือส่งกำลังบำรุงเปเชเนก้า (Pechenega) และเรือลากจูง SB-552 ที่มาเยี่ยมชมดูงานที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2558 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างกองทัพเรือของรัสเซียและกองทัพเรือของไทย