ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ 3 บ้านแม่ออกฮู อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันที่ 9-13 ตุลาคม 2560