link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

สาขาวิชาภาษาจีนได้รับเกียรติจาก คุณพัทธนันท์ เลิศอัครพิทูร มาเป็นวิทยากรแชร์ประสบการณ์ให้นักศึกษาในสายวิชาชีพท่องเที่ยว งานไกด์ งานหัวหน้าทัวร์ ได้ฟังอย่างสนุกสนาน บันเทิงแล้วก็มีสาระด้วย

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561