ฝ่ายการนักศึกษาได้จัดงานสืบสานตำนานศิลป์ครั้งที่ 18 (ประจำปีการศึกษา 2560) ที่สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560