โครงการรัสเซียศึกษาได้เข้าร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการ Open House 2016 ซึ่งเป็นงานที่แนะนำให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รู้จักกับคณะและสาขาวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัย ในปีนี้ โครงการรัสเซียศึกษาได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย นายคีริลล์ บาร์สกี้มาเปิดบ้านรัสเซียศึกษา หลังจากการต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตฯ ด้วยขนมปังและเกลือตามประเพณีดั้งเดิมของรัสเซีย อ.ดร.กัณฐัศศา พงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโครงการรัสเซียศึกษา คณาจารย์และนักศึกษาโครงการรัสเซียศึกษาได้พาท่านเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจัดให้แก่น้องๆ นักเรียน

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559