พิธีมอบทุนการศึกษาMitsubishi UFJ Lease Scholarshipเป็นทุนที่ทางบริษัทนี้มอบให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น4ทุนๆละ30,600 บาทเป็นประจำทุกปี การมอบทุนครั้งนี้เป็นครั้งที่5

วันที่ 26 ตุลาคม 2559