ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2560 (ท่าพระจันทร์) พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบรางวัลเรียนดีและนักกิจกรรมดีเด่นให้กับนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. ณ ห้อง 107 อาคารริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 31 สิงหาคม 2560