โครงการรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Russian Foreign Policy toward the East” เพื่อนักศึกษาและบุคคลที่สนใจได้เข้าใจแนวนโยบายต่างประเทศของสหพันธรัฐรัสเซียต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียโดยเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยH.E. Mr. Kirill Barsky ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์(SC Building) ห้องบรรยาย SC 1059 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555