เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเบลเยี่ยมประจำประเทศไทย H.E. Mr. Marc MICHIELSEN, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, The Embassy of Belgium ได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสของคณะศิลปศาสตร์ ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559