ศิลป์เสวนาเรื่อง "ภาษาอังกฤษที่ผิดเพี้ยนคืออัตลักษณ์ของอาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจนทร์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558