ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์จัดทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการวิชา English for Tourism ประจำภาค 2/2559โดยมี Dr. Nicholas Revere อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์. เป็นวิทยากรนำชมโดยบรรยายเป็นภาษาอังกฤษในหลายหัวข้ออาทิเข่น พระพุทธสิหิงค์ ในพระอุโบสถวังหน้า ภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติบนผนังภายในพระอุโบสถ เทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดูและพุทธ พระพุทธรูปสมัยต่างๆ ตลอดจนพระราชยานที่จะนำใช้ถวายในงานพระบรมศพที่จะมาถึง Cr: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรังรอง บุญนุช

วันที่ 5 มีนาคม 2560