ฝ่ายการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมธำรงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ที่วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี โดยจัดสังฆทานไปถวาย เช่น ผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา เครื่องเขียน ไม้กวาด น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น ได้ถวายภัตตาหารเพล ฟังธรรม นอกจากนั้นตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษาได้ร่วมทำความสะอาดลานวัด ช่วยพระพิมพ์งาน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560