สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการเปิดตัวหนังสือแปล "แก้วจอมแก่น-แก้วจอมซน" ฉบับภาษาฝรั่งเศส ณ ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560