คณะผู้บริหาร คณะศิลปศาสต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560