คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับ Center for Lao Studies จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559