ฝ่ายการนักศึกษาจัดโครงการ Open House ของโครงการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 8 กันยายน 2560