อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย W.Patrick Murphy ได้บรรยายพิเศษให้แก่คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง "2016 U.S.ELECTION" ณ มธ.(ท่าพระจันทร์)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559