งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภาษารัสเซีย ภาษารัสเซียในกลุ่มประเทศอาเซียน : ปัญหาด้านการเรียนการสอน ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560