งานแถลงข่าว "อักษร-ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จุฬา-ธรรมศาสตร์"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

http://www.dailynews.co.th/entertainment/321004

https://www.youtube.com/watch?v=wqp4AyXgCV8

http://www.newsplus.co.th/66663

https://www.facebook.com/SpringNewsTV/posts/10152745178855841

http://goo.gl/sRGlNO

http://gramlove.com/media.php?id=982438154547313267_7366357

https://www.youtube.com/watch?v=zkDuRu4HpCo