คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ ซึ่งท่านได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีการทางศาสนา ณ ห้องริมน้ำ LA 107 – 108 คณะศิลปศาสตร์ หลังจากงานพิธีการทางศาสนาเสร็จสิ้น คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เข้าชมห้องที่เตรียมจะจัดแสดงนิทรรศการของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และห้องทรงงานของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงบ่ายมีการจัดเสวนา เรื่อง “เส้นทางปฏิรูปอุดมศึกษาไทย : ย้อนอดีต มองอนาคต” ณ ห้องศศ.202 คณะศิลปศาสตร์ มธ.ท่าพระจันทร์

วันที่ 11 กันยายน 2559