link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

เสวนา "วรรณศิลป์ซีไรต์ 2560 : พบนักเขียนเรื่องสั้นซีไรต์ล่าสุด" โดยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นนักเขียนเรื่องสั้นั้นที่เข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ปี 2560 ณ ห้องริมน้ำ ศศ. 107 - 108 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร/u>

วันที่ 11 ตุลาคม 2560