คณะศิลปศาสตร์จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน แสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยอาจารย์ 9 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน ณ โรงแรม Miracle Grand เวลา 11.00 - 15.00 น.

วันที่ 12 กันยายน 2559