งานเปิดบ้านศิลป์ 2017 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 12 กันยายน 2560