link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

เสวนาในโครงการศิลป์เสวนา ในหัวข้อ "ศิลป์เสวนาวาเลนไทน์ คุยเรื่องรักอย่างมีสาระ" ห้อง 240 A คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561