การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อักษร-ศิลป์ เพื่อน้องโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

วันที่ 13 มีนาคม 2558