link5.html" target="_blank ภาพกิจกรรม

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่นักเรียนและผู้สนใจเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่สถาบันกวดวิชา Warwick Institute โดยมีอาจารย์ผนิดา ชื่นมนุษย์ และอาจารย์สยารัตน์ ทองรุจิรัชต์กุล เป็นผู้ให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC) ได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังการแนะนำโครงการเป็นอย่างดี

วันที่ 13 ตุลาคม 2559