งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 53 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

วันที่ 14 สิงหาคม 2558