โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้ร่วมจัดงานฉลอง 120 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซีย ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ท่าพระจันทร์)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560