สาขาภาษาญี่ปุ่นจัดบรรยายพิเศษเรื่องการสร้างผู้ประกอบการ "Tip for Aspiring Entrepreneurs" ขึ้น ณ ห้อง 240 ตึกศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในโอกาสนี้ได้เชิญ Mr.Nakayama Takeshi จาก LiB Consulting (Thailand) Co., Ltd. และคุณ สุเมธ กาญจนพรสิน จาก Yoga Mats & More - Liforme Thailand มาให้ความรู้กับนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์จำนวน 21 คน จากหลากหลายสาขา

วันที่ 15 มิถุนายน 2560