งานคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54 เวลา 9.00-14.00 น. ณ บริเวณโถงริมนั้น ชั้น 1 ห้อง 107 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2559