คณะนายกเทศมนตรีจากเมืองฮาจิมันไต ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมเยียนคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งที่ผ่านมามีความร่วมมือกันยาวนานมาถึง 20 ปี

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560