คณะศิลปศาสตร์ตั้งโต๊ะหมู่พระบรมฉายาลักษณ์ที่หน้าห้องสำนักงานโครงการภาษาอังกฤษธุรกิจ(BEC) อาคารศิลปศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมีการเคารพพระฉายาลักษณ์ เพื่อเป็นการถวายบังคมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

วันที่ 17 ตุลาคม 2559