ภารกิจ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ของอธิการบดี มธ.และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และติดตามชีวิตของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 18-19 เมษายน 2559