อาจารย์โศจิรา กรรณสูต BECได้รับรางวัลOutstanding Paper Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติThe TNI Academic Conference 2014 ครั้งที่4 ในหัวข้อ "การจัดการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนปรเทศไทย 4.0"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560