งานเสวนาเรื่อง "สุโขทัยกับอาเซียน : มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี" ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ.(ท่าพระจันทร์)

วันที่ 19 กันยายน 2558