คณะศิลปศาสตร์ต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทยเพื่อหารือการทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน ณ คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2560