พิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558 ณ ตึก บร.1 ห้อง 201 มธ.รังสิต

วันที่ 20 สิงหาคม 2558