นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 50 คน เข้าฟังหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะศิลปศาสตร์ ในการนี้ อ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.สาวิตรี แฮมมอนด์ หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เป็นตัวแทนผู้บริหารให้การต้อนรับ ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 21 มกราคม 2558