โครงการปัจฉิมนิเทศรัสเซียศึกษา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่บัณฑิตโครงการรัสเซียศึกษา ปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมรามากาเด้นส์ กรุงเทพ โครงการรัสเซียศึกษา

วันที่ 21 มีนาคม 2559