รองศาสตราจารย์ยอดบุญ เลิศฤทธิ์ กรรมการโครงการรัสเซียศึกษาได้พานักศึกษาของโครงการฯที่รับผิดชอบแปลข่าวในเฟสบุ๊คของสถานทูตรัสเซียจากภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย เข้ารับประกาศนียบัตรจากเอกอัครราชทูตรัสเซียนายคีริลล์ บาร์สกี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560