งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "Modernnity in Cosmopolitan Southeast Asia" ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559