คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกันจัดงานเสวนา เส้นทางกวีนิพนธ์ไทยกับ (ว่าที่) กวีซีไรต์ ประจำปี ๒๕๕๙” โดยได้เชิญผู้เข้ารอบ รางวัลซีไรต์ ประเภทกวีนิพนธ์ ประจำปี 2559

วันที่ 22 กันยายน 2559