งานแสดงมุฑิตาจิตอาจารย์ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

วันที่ 22 ธันวาคม 2560