คณะศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศุภลักษณ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

วันที่ 23 มีนาคม 2560