มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยศาสตราจารย์ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีได้ร่วมลงนามความร่วมมือกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด โดยคุณสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการโดยมีคณะผู้บริหารของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้บริหารมหาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งคณบดี และ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมในพิธีลงนาม

วันที่ 23 สิงหาคม 2560