คณะศิลปศาสตร์เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

วันที่ 23 ตุลาคม 2559