งานเปิดบ้านศิลป์ 2016 หรือในชื่อที่คุ้นเคยกันว่า "L'Arts Open House 2016"

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559