โครงการรัสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับอาจารย์V. Tchastnyk และอาจารย์A.Suminรองผู้อำนวยการสถาบันRussian Language and Cultureแห่งมหาวิทยาลัยมอสโกแห่งรัฐ มธ.(ศูนย์รังสิต)

วันที่ 24 สิงหาคม 2559