พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี แห่งการเสร็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. (ศูนย์รังสิต)

วันที่ 25 ตุลาคม 2560